เข้าสู่ระบบหรือ ลงทะเบียน
การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า


1.สั่งซื้อ Online โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  • 1.1 ลงทะเบียน ผู้ใช้งาน(User) ท่านสามารถลงทะเบียนได้จากเมนูมุมขวาด้านบนของหน้าแรก(Home page) หากท่านต้องการออกบิลในนามหน่วยงาน เช่น บจก. บมจ. หจก. โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ หลังจากลงทะเบียนผู้ใชงานเสร็จแล้ว ให้ลงทะเบียนหน่วยงาน โดยไปที่ บัญชีของฉัน -> ลงทะเบียนหน่วยงาน
  • 1.2 เลือกสินค้าที่ต้องการใส่ตะกร้าสินค้า
  • 1.3 หากได้สินค้าตามที่ต้องการแล้ว กดปุม สั่งซื้อสินค้า
  • 1.4 เลือกวิธีการชำระเงิน
  • 1.5 ตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้า ที่อยู่สำหรับออกบิล ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า หากทุกอย่างถูกต้อง กดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

2.สั่งซื้อทาง line, โทรศัพท์, Email
หากท่านลูกค้าที่ไม่สะดวกสั่งซื้อ online ท่านสามารถสั่งซื้อทาง Line, โทรศัพท์ หรือ Email ดังนี้