เทปกาวสองหน้า 3M Scotch CAT 4010
195.00 บาท

เทปโฟม Scotch 3M กาวสองหน้า 21mm. x 3m.
145.00 บาท

เทปโฟม Scotch 3M กาวสองหน้า 21mm. x 3m. (1*12 ม้วน)
1,379.00 บาท

เทปโฟม Scotch 3M กาวสองหน้า 21mm. x 5m.
245.00 บาท

เทปโฟม Scotch 3M กาวสองหน้า 21mm. x 5m. (1*12 ม้วน)
2,275.00 บาท

เทปโฟมอะคริลิค 3M
169.00 บาท