เครื่องตัดเทป OPP Deli No.801 สีฟ้า
67.00 บาท

เครื่องตัดเทป OPP Deli No.824 สีน้ำเงิน
77.00 บาท

เครื่องตัดเทป OPP Deli No.824 สีแดง
77.00 บาท

แท่นตัดเทป deli 808F แกน 1 นิ้ว คละสี
60.00 บาท

แท่นตัดเทป deli 814F แกน 1 นิ้ว คละสี
44.00 บาท

แท่นตัดเทป deli 816F แกน 3 นิ้ว คละสี
130.00 บาท

แท่นตัดเทป deli NO.812
130.00 บาท

แท่นตัดเทป Horse H-15 แกน 1 นิ้ว คละสี
69.00 บาท

แท่นตัดเทป Horse H-15 แกน 1 นิ้ว คละสี (1*12 อัน)
740.00 บาท

แท่นตัดเทป Horse H-25 แกน 3 นิ้ว คละสี
92.00 บาท

แท่นตัดเทป Horse H-25 แกน 3 นิ้ว คละสี (1*6 อัน)
495.00 บาท

แท่นตัดเทป SDI No.0500 แกน 3 นิ้ว คละสี
89.00 บาท

แท่นตัดเทป SDI No.0501 แกน 3 นิ้ว คละสี
125.00 บาท

แท่นตัดเทป SDI No.0504 แกน 1 นิ้ว คละสี
82.00 บาท

แท่นตัดเทป SDI No.0505 แกน 1 นิ้ว คละสี
70.00 บาท