เครื่องถอดลวดเย็บ SDI No.1165 คละสี
19.00 บาท

เครื่องถอดลวดเย็บ SDI No.1165 คละสี (1*12 เครื่อง)
199.00 บาท

เครื่องถอดลวดเย็บ SDI No.6163 คละสี
24.00 บาท

เครื่องถอดลวดเย็บ SDI No.6163 คละสี (1*12 เครื่อง)
257.00 บาท

เครื่องถอดลวดเย็บ ตราช้าง รุ่น SR-45T
173.00 บาท

เครื่องถอนลวดเย็บ DELI No.0115
75.00 บาท

เครื่องถอนลวดเย็บ DELI NO.0233
19.00 บาท

เครื่องถอนลวดเย็บ DELI No.0236
75.00 บาท