ลิ้นแฟ้ม Bindermax MT-802 8 cm. (1*50 อัน)
66.00 บาท

ลิ้นแฟ้ม ทองเหลือง 8cm. ตราสามดาว
79.00 บาท