แฟ้มกระเป๋าซองตาไก่ Elephant 431A4 คละสี
14.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองตาไก่ Elephant 431F คละสี
16.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองตาไก่ Elephant 435A4 คละสี
10.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองตาไก่ Elephant 435F คละสี
12.00 บาท