เครื่องเย็บเข้าเล่ม AROMA STAPLER ASH-13
594.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม AROMA STAPLER ASH-17
1,274.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม AROMA STAPLER ASH-24
1,554.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม deli EXPERT No.0383
1,050.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม deli EXPERT No.0386
860.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม deli No.0387
560.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม deli PRO No.0395
720.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม deli PRO No.0486
630.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม Elephant DS-23S13QL
619.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม Elephant DS-23S15FL
1,160.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม Elephant DS-23S20FL
1,574.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม Elephant DS-23S24FL
1,852.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม Elephant HD-2066
609.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม Elephant HD-23L24FL
3,010.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม MAX HD-12N/13
3,092.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม MAX HD-12N/17
4,400.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม MAX HD-12N/24
4,692.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม SDI CORPORATION No.1142
1,629.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม SDI CORPORATION No.1143
4,487.00 บาท

เครื่องเย็บเข้าเล่ม SDI No.1140 คละสี
952.00 บาท