Products


แฟ้ม ตราช้าง Elephant 231A4 สีเขียว 1 นิ้ว

มูลค่าสินค้า 89.00 บาท

แฟ้ม ตราช้าง Elephant 595P/A5 สีดำ 1 นิ้ว

มูลค่าสินค้า 28.00 บาท

แฟ้ม ตราช้าง( Elephant) 2100F สีดำ 3 นิ้ว

มูลค่าสินค้า 75.00 บาท

แฟ้มกระดุม ขยายข้าง BR F309 คละสี

มูลค่าสินค้า 16.00 บาท

แฟ้มกระดุม ขยายข้าง BR F309 คละสี (1*12 ซอง)

มูลค่าสินค้า 179.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองกระดุม Elephant 421A4 คละสี

มูลค่าสินค้า 8.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองกระดุม Elephant 421F คละสี

มูลค่าสินค้า 10.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองกระดุม Elephant 425A4 คละสี

มูลค่าสินค้า 10.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองกระดุม Elephant 425F คละสี

มูลค่าสินค้า 12.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองตาไก่ Elephant 431A4 คละสี

มูลค่าสินค้า 14.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองตาไก่ Elephant 431F คละสี

มูลค่าสินค้า 16.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองตาไก่ Elephant 435A4 คละสี

มูลค่าสินค้า 10.00 บาท

แฟ้มกระเป๋าซองตาไก่ Elephant 435F คละสี

มูลค่าสินค้า 12.00 บาท

แฟ้มกล่าวรายงาน A4 หนังเทียม พินิจ

มูลค่าสินค้า 130.00 บาท

แฟ้มซอง A4

มูลค่าสินค้า 25.00 บาท

แฟ้มซองพลาสติกใส Elephant 405A4 คละสี

มูลค่าสินค้า 5.00 บาท

แฟ้มซองพลาสติกใส Elephant 405A4 คละสี (1*12 ซอง)

มูลค่าสินค้า 33.00 บาท

แฟ้มซองพลาสติกใส Elephant 410A4 คละสี

มูลค่าสินค้า 6.00 บาท

แฟ้มซองพลาสติกใส Elephant 410A4 คละสี (1*12 ซอง)

มูลค่าสินค้า 35.00 บาท

แฟ้มสอด A4 Flex Office

มูลค่าสินค้า 50.00 บาท

แฟ้มแขวน Elephant 905 สีเขียว

มูลค่าสินค้า 15.00 บาท

แฟ้มแขวน Elephant 905 สีเขียว (1*10 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 135.00 บาท

แฟ้มแขวน Elephant 925 คละสี

มูลค่าสินค้า 16.00 บาท

แฟ้มแขวน Elephant 925 คละสี (1*10 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 139.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ขาว

มูลค่าสินค้า 95.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ขาว (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 982.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ชมพู

มูลค่าสินค้า 95.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ชมพู (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 982.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว น้ำเงิน

มูลค่าสินค้า 95.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว น้ำเงิน (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 982.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ฟ้า

มูลค่าสินค้า 95.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ฟ้า (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 982.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ม่วง

มูลค่าสินค้า 95.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ม่วง (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 982.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ส้ม

มูลค่าสินค้า 95.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว ส้ม (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 982.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว เขียว

มูลค่าสินค้า 95.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว เขียว (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 982.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว แดง

มูลค่าสินค้า 95.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร Elephant 444 A4 1 นิ้ว แดง (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 982.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร ROBIN 174 คละสี

มูลค่าสินค้า 33.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร ROBIN 174 คละสี (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 356.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร ROBIN 177 คละสี

มูลค่าสินค้า 45.00 บาท

แฟ้มโชว์เอกสาร ROBIN 177 คละสี (1*12 เล่ม)

มูลค่าสินค้า 479.00 บาท

ใบมีดคัตเตอร์ Elephant No.1830

มูลค่าสินค้า 31.00 บาท

ใบมีดคัตเตอร์ Elephant No.1830 (1*10 หลอด)

มูลค่าสินค้า 280.00 บาท

ใบมีดคัตเตอร์ Elephant No.1845

มูลค่าสินค้า 31.00 บาท

ใบมีดคัตเตอร์ Elephant No.1845 (1*10 หลอด)

มูลค่าสินค้า 280.00 บาท